Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19

26 Ιουνίου 2020