Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στη λαϊκή αγορά επί της οδού Μικράς Ασίας

13 Οκτωβρίου 2020