Ανακοίνωση σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

26 Μαρτίου 2020