Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων

1 Απριλίου 2021