Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών – ΟΠΕΚΑ έτους 2020

14 Οκτωβρίου 2020