Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων, στη “Παλιομηλιά Ελικώνα”

8 Μαΐου 2015