Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού τριάντα τριών (33) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος “Μίσθωση διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο ( ESTIA II) στη Λιβαδειά” που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ με την Υ.Α του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

7 Φεβρουαρίου 2020