Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

12 Φεβρουαρίου 2020