Έναρξη χορήγησης από τα ΚΕΠ δελτίων κοινωνικού τουρισμού προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2020.

6 Ιουλίου 2020