Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο Λεβαδέων

20 Μαΐου 2022