Υπογραφή σύμβασης για την ασφαλτόστρωση τμημάτων στην οδό Αθηνών

2 Μαΐου 2019