Πρόσκληση για την ημερίδα με θέμα «Δημιουργική Ευρώπη και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Η περιφερειακή διάσταση του πολιτισμού»

13 Φεβρουαρίου 2019