Επίσκεψη του Υπεύθυνου Επιχειρησιακών Μονάδων ΕΚΑΒ Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και Ευβοίας στη Δήμαρχο Λεβαδέων

6 Δεκεμβρίου 2018