Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, για τις 9-1-2019

9 Ιανουαρίου 2019