Εκλογές 2019 – Παραλαβή σάκων με εκλογικό υλικό

5 Ιουλίου 2019