Εκδήλωση μνήμης για τον Λουκά Miller

3 Δεκεμβρίου 2019