Ανοικτοί δημοτικοί χώροι εν όψει του καύσωνα

3 Ιουλίου 2019