Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας 400 kw, για τη διασύνδεση του σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΣΠΗΕΣΚ) με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 651 MW εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στην Β.Η.Π.Ε. Θίσβης

11 Ιουλίου 2022