Γνωμοδότηση επί αιτήματος Κοινότητας Κορωνείας για απαγόρευση στάθμευσης στην πλατεία της Κοινότητας.

29 Οκτωβρίου 2021