Έγκριση 9ου Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 1 “ΚΑΥΣΙΜΑ” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟς ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

17 Μαΐου 2019