Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020) ”

18 Μαΐου 2020