Εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και Αλαφογιάννη Βασιλικής

27 Φεβρουαρίου 2020