Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής ,για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων, από εγκεκριμένη εταιρεία – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. καθώς και της εκποίησης αυτών, με τελικό σκοπό την ανακύκλωση τους”.

28 Ιουνίου 2022