«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της ΤΖΕΡΕΜΕ ΚΩΝ/ΝΑΣ επί της οδού Μπουφίδου 44»

16 Ιανουαρίου 2020