“Διατύπωση γνώμης περί μη ύπαρξης δημοτικού χώρου κατάλληλου για τη λειτουργία τέλεσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.

16 Ιανουαρίου 2020