«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 29»

18 Ιουνίου 2021