«Εισήγηση στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ περί μη μετακίνησης υπάρχοντος κάδου απορριμμάτων στο σημείο 110 της οδού Καραγιαννοπούλου»

12 Απριλίου 2021