«Γνωμοδότηση επί της 100/2020 τεχνικής μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

18 Ιουνίου 2021