Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το ΠΔ 524/80 παρ. 2 άρθρο 4

8 Σεπτεμβρίου 2020