Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

8 Σεπτεμβρίου 2020