Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Κοινότητας Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων”

13 Ιανουαρίου 2020