Καταγγελία της Δυναμικής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας για τις προσλήψεις στην ΚΕΔΗΛ

23 Μαρτίου 2020