3η Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συνάντηση, το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

27 Νοεμβρίου 2018