1η Παρνάσσια ορειβατική συνάντηση στη θέση Λαπαθιάς Δαυλείας

19 Ιουνίου 2018