Υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού

14 Μαΐου 2020