Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων

20 Απριλίου 2015