Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του τακτικού οικονομικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Λιβαδειάς για τα έτη 2019 & 2020

14 Μαΐου 2020