Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

30 Μαρτίου 2020