Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

30 Μαρτίου 2020