Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου

7 Δεκεμβρίου 2018