Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Γραφίτη για τις ανάγκες εξοπλισμού των γραφείων διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

28 Ιουνίου 2018