Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χαιρώνειας, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

3 Δεκεμβρίου 2019