Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

11 Οκτωβρίου 2019