Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

20 Σεπτεμβρίου 2019