Προσωρινή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

18 Φεβρουαρίου 2020