ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

23 Νοεμβρίου 2020