ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Λ., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2020

13 Φεβρουαρίου 2020