Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Β ‘ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Λεβαδέων

30 Απριλίου 2020