Παράδοση τροφίμων μακράς διάρκειας στους πλημμυροπαθείς των Δήμων Καρδίτσας και Αργιθέας

19 Οκτωβρίου 2020