Πίνακας συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά της Γιαννούτσου, τo Σάββατο 23 Μαΐου 2020

20 Μαΐου 2020